BEL ONS +31 (0)344 610501

SOLID BALL

Red Perfect

Reinig de bal na elke speelronde om je speelmateriaal in de beste conditie te houden.

GEBRUIKSAANWIJZING

RED PERFECT

Red Perfect is speciaal ontwikkel voor de Solid-bal en is trager van verdampen dan de Yellow Strike, daar de bal een open structuur heeft, waardoor de Red Perfect meer tijd nodig heeft om het vuil en de oliën uit de bal te trekken. Het verdampen is wel afhankelijk van de luchtvochtigheid en zal in warmere landen sneller geschieden dan in koudere landen. Red Perfect is ook aan te bevelen indien deels, < minder dan 50% urethane is. Ook hier, spuit voldoende vloeistof over de bal en verdeel het goed met de hand of de daarvoor bestemde ondersteunende polijstpads small of big. Indien de vloeistof goed is verdeelt dan wacht met tot men ziet dat de vloeistof opentrekt. Indien je dat ziet, dan kan je met een schone doek de vloeistof- vuil enz. verwijderen van de bal. 

 

Gebruik hiervoor een schone doek, daar we veel zien dat ballen worden “schoon” gemaakt met een vuile doek en oliën/vuil weer wordt aangebracht afkomstig van de vuile doek op de bal. Berg na het schoonmaken de bal weer op in je tas.

Reinig de bal na elke speelronde, het is een kwestie van wennen en het kost een paar minuten, waardoor je het speelmateriaal in goede conditie houdt.

Hoeveel heb je nodig?

Bowl je elke week 1 keer met dezelfde (type) bal? Dan raden we sets van minimaal 800ml aan per bal in gebruik per seizoen.

Opmerking Indien een Solid-bal naderhand wordt gepolijst, dan blijft de aanbeveling Red Perfect te gebruiken. Blue Strong kan ook op een Solid-bal gebruikt worden, maar is duurder in aanschaf, Red Perfect verdiend de aanbeveling.

Hoeveel Red Perfect heb je nodig?

Hoe gebruik je offsoo producten?
Belangrijke informatie

TOEPASSING

Sterk geconcentreerde reiniger, speciaal ontwikkeld voor bowlingballen met een open structuur. De toepassing van alcohol en oppervlakte actieve stoffen zorgen ervoor dat de meest voorkomende vervuiling zich eenvoudig laten verwijderen. Vervuiling van baanolie, vinger tasten en diverse vervuiling maken uw bal minder reactief, waardoor deze moeilijker te controleren is of minder grip krijgt. Met RED Perfect is dit verleden tijd en behoudt u maximale grip op uw bal. RED Perfect droogt snel en streeploos op en laat geen enkel residu na. Het product is op elke bowlingbal te gebruiken. Contains Denatured Alcohol which is approved at anytime by the USBC.


VEILIGHEID

Licht ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakt ernstige oogirritatie.Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. Buiten het bereik van kinderen houden. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Draag beschermende handschoenen. Draag oog- of gelaatsbescherming. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen.Niet roken. Gebruik explosieveilige elektrische, ventilatie-, verlichtings- en materiaal behandelingsapparatuur. NA INADEMING: De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Spoel de huid af met water of neem een douche. Koel bewaren. Inhoud en container afvoeren in overeenstemming met lokale, regionale, nationale en internationale regelgeving. Ingrediëntendeclaratie volgens de verordening 648/2004/EG betreffende detergentia minder dan 5 %: parfums. Gevaarlijke bestanddelen: propaan-2-ol

Offsoo verkooppunten (Pro Shops)

©ALL BRANDS MATTER 2009 - 2024

Taal / Language

Login