BEL ONS +31 (0)344 610501

URETHANE

BLUE STRONG

Reinig de bal na elke speelronde om je speelmateriaal in de beste conditie te houden.

GEBRUIKSAANWIJZING

BLUE STRONG

Blue Strong is traag in verdamping, waardoor het diep in de poriën kan dringen en vuil en olie te verwijderen.

In warme landen zal het toch sneller verdampen en dient echt voldoende vloeistof te worden gebruikt. In tegenstelling van Pearl- en Solid ballen, dient een Urethaanbal na het spelen NIET schoongemaakt te worden. Olie houdt de bal juist zacht en dat is juist goed voor een urethaan. Indien je een wedstrijd gaat spelen gooi dan in met de urethaan.

Op het moment dat het ingooien stopt, pas dan maak je de urethaanbal schoon. Spuit voldoende Blue Strong op de bal, verdeel dit met de hand of met de daarvoor bestemde small of big pad. Met deze pad ondersteun je het schoon te maken oppervlag. Indien de vloeistof goed is verdeeld wacht dan tot deze begint open te trekken. Zodra dit duidelijk zichtbaar is heeft de vloeistof zijn werk optimaal voltooit. Veeg de bal hierna met een schone doek droog.

Hierna zal de bal de nieuwe olie opnemen en zal deze langer zijn werking behouden met gooien. De Carbonfiber en ballen die zijn gemixt met andere stoffen, kunnen eventueel wel na het gooien van een serie worden schoongemaakt, doch wordt hiervoor de Blue Strong geadviseerd. Red Perfect werkt ook op Urethaan, doch zal minder ver indringen dan de Blue Strong die speciaal voor deze ballen is ontwikkeld en de sterkste cleaner in de wereld is.

Hoeveel heb je nodig?

Bowl je elke week 1 keer met dezelfde (type) bal? Dan raden we sets van minimaal 800ml aan per bal in gebruik per seizoen.

Opmerking: Blue Strong kan eventueel een groene (soms bruine) kleur krijgen, daar bepaalde stoffen op de samenstelling invloed heeft op de beperkte blauwe kleurstof! We blijven daardoor testen om de Bleu Strong blauw te krijgen maar het lukt niet erg tot op heden!

Hoeveel Blue Strong heb je nodig?

Hoe gebruik je offsoo producten?
Belangrijke informatie

TOEPASSING

Sterk geconcentreerde reiniger, speciaal ontwikkeld voor bowlingballen met een open structuur. De toepassing van alcohol en oppervlakte actieve stoffen zorgen ervoor dat de meest voorkomende vervuiling zich eenvoudig laten verwijderen. Vervuiling van baanolie, vinger tasten en diverse vervuiling maken uw bal minder reactief, waardoor deze moeilijker te controleren is of minder grip krijgt. Met RED Perfect is dit verleden tijd en behoudt u maximale grip op uw bal. RED Perfect droogt snel en streeploos op en laat geen enkel residu na. Het product is op elke bowlingbal te gebruiken. Contains Denatured Alcohol which is approved at anytime by the USBC.


VEILIGHEID

Licht ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakt ernstige oogirritatie.Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. Buiten het bereik van kinderen houden. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Draag beschermende handschoenen. Draag oog- of gelaatsbescherming. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen.Niet roken. Gebruik explosieveilige elektrische, ventilatie-, verlichtings- en materiaal behandelingsapparatuur. NA INADEMING: De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Spoel de huid af met water of neem een douche. Koel bewaren. Inhoud en container afvoeren in overeenstemming met lokale, regionale, nationale en internationale regelgeving. Ingrediëntendeclaratie volgens de verordening 648/2004/EG betreffende detergentia minder dan 5 %: parfums. Gevaarlijke bestanddelen: propaan-2-ol

Offsoo verkooppunten (Pro Shops)

©ALL BRANDS MATTER 2009 - 2024

Taal / Language