BEL ONS +31 (0)344 610501

URETHANE

YELLOW STRIKE

De Yellow Strike is speciaal ontwikkeld voor de Pearlbal, en is redelijk snel in verdamping. Verdampen is ook afhankelijk van de luchtvochtigheid, dus zal in warmere landen sneller zijn dan in koudere landen.

GEBRUIKSAANWIJZING

YELLOW STRIKE

Het is altijd van belang dat indien je klaar bent met spelen je de bal voorziet van voldoende vloeistof. Deze vloeistof dient verdeelt te worden over de gehele bal, zodat deze de taaie oliën en vuil kan oplossen van het schoon te maken oppervlak. Dit kan gedaan worden met de hand of met de daarvoor bestemde en ondersteunende polijspads small of big. Indien de vloeistof goed is verdeelt dan wacht met tot men ziet dat de vloeistof opentrekt. Indien je dat ziet, dan kan met een schone doek de vloeistof- vuil enz. verwijderen van de bal. Gebruik hiervoor een schone doek, daar we veel zien dat ballen worden “schoon” gemaakt met een vuile doek en oliën/vuil weer wordt aangebracht afkomstig van de vuile doek op de bal. Berg na het schoonmaken de bal weer op in je tas.

Reinig de bal na elke speelronde, het is een kwestie van wennen en het kost een paar minuten, waardoor je het speelmateriaal in goede conditie houdt.

Hoeveel heb je nodig?

Bowl je elke week 1 keer met dezelfde (type) bal? Dan raden we sets van minimaal 800ml aan per bal in gebruik per seizoen.

Opmerking: Indien een Pearlbal naderhand wordt geschuurd, dan blijf de aanbeveling Yellow Strike te gebruiken. Red Perfect kan ook op een Pearlbal gebruikt worden, maar dan zal de Pearlbal eerder zijn potentie verliezen dan gebruikelijk is, dus eerder opnieuw gepolijst/geschuurd moeten worden.

Hoeveel Yellow Strike heb je nodig?

Hoe gebruik je offsoo producten?
Belangrijke informatie

TOEPASSING

Sterk geconcentreerde reiniger, speciaal ontwikkeld voor bowlingballen met een open structuur. De toepassing van alcohol en oppervlakte actieve stoffen zorgen ervoor dat de meest voorkomende vervuiling zich eenvoudig laten verwijderen. Vervuiling van baanolie, vinger tasten en diverse vervuiling maken uw bal minder reactief, waardoor deze moeilijker te controleren is of minder grip krijgt. Met RED Perfect is dit verleden tijd en behoudt u maximale grip op uw bal. RED Perfect droogt snel en streeploos op en laat geen enkel residu na. Het product is op elke bowlingbal te gebruiken. Contains Denatured Alcohol which is approved at anytime by the USBC.


VEILIGHEID

Licht ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakt ernstige oogirritatie.Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. Buiten het bereik van kinderen houden. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Draag beschermende handschoenen. Draag oog- of gelaatsbescherming. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen.Niet roken. Gebruik explosieveilige elektrische, ventilatie-, verlichtings- en materiaal behandelingsapparatuur. NA INADEMING: De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Spoel de huid af met water of neem een douche. Koel bewaren. Inhoud en container afvoeren in overeenstemming met lokale, regionale, nationale en internationale regelgeving. Ingrediëntendeclaratie volgens de verordening 648/2004/EG betreffende detergentia minder dan 5 %: parfums. Gevaarlijke bestanddelen: propaan-2-ol

Offsoo verkooppunten (Pro Shops)

©ALL BRANDS MATTER 2009 - 2024

Taal / Language

Login