BEL ONS +31 (0)344 610501

PRODUCT DETAILS

Delen

Red Perfect 150ml + Cleaning Towel
Offsoo Red Perfect bowlingbalcleaner is zeer krachtige reiniger die geschikt is voor bowlingballen met een open structuur (meestal dof van kleur of mat glanzend). Red Perfect bowlingbal cleaner is traag in verdampen, waardoor deze zeer geschikt is vuil en olie op te lossen uit en van uw bowlingbal.

Nu slechts

14.00 Incl. BTW/VAT

Pro shops kunnen bestellen per mail. Je ontvangt dan van ons de meest up-to date prijzen met een offerte op maat.

PRODUCT DETAILS

Delen

Red Perfect 150ml + Cleaning Towel

Offsoo Red Perfect bowlingbalcleaner is zeer krachtige reiniger die geschikt is voor bowlingballen met een open structuur (meestal dof van kleur of mat glanzend). Red Perfect bowlingbal cleaner is traag in verdampen, waardoor deze zeer geschikt is vuil en olie op te lossen uit en van uw bowlingbal.

Nu slechts

14.00 Incl. BTW/VAT

Pro shops kunnen bestellen per mail. Je ontvangt dan van ons de meest up-to date prijzen met een offerte op maat.

Hoe gebruik je ?
Belangrijke informatie

TOEPASSING

Sterk geconcentreerde reiniger, speciaal ontwikkeld voor bowlingballen met een open structuur. De toepassing van alcohol en oppervlakte actieve stoffen zorgen ervoor dat de meest voorkomende vervuiling zich eenvoudig laten verwijderen. Vervuiling van baanolie, vinger tasten en diverse vervuiling maken uw bal minder reactief, waardoor deze moeilijker te controleren is of minder grip krijgt. Met RED Perfect is dit verleden tijd en behoudt u maximale grip op uw bal. RED Perfect droogt snel en streeploos op en laat geen enkel residu na. Het product is op elke bowlingbal te gebruiken. Contains Denatured Alcohol which is approved at anytime by the USBC.

VEILIGHEID

Licht ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakt ernstige oogirritatie.Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. Buiten het bereik van kinderen houden. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Draag beschermende handschoenen. Draag oog- of gelaatsbescherming. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen.Niet roken. Gebruik explosieveilige elektrische, ventilatie-, verlichtings- en materiaal behandelingsapparatuur. NA INADEMING: De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Spoel de huid af met water of neem een douche. Koel bewaren. Inhoud en container afvoeren in overeenstemming met lokale, regionale, nationale en internationale regelgeving. Ingrediëntendeclaratie volgens de verordening 648/2004/EG betreffende detergentia minder dan 5 %: parfums. Gevaarlijke bestanddelen: propaan-2-ol
Wellicht ook interessant!

Offsoo verkooppunten (Pro Shops)

©ALL BRANDS MATTER 2009 - 2024

Taal / Language